Skříňový nákladní automobil IVECO DAILY 35 S12V, 85 kW – 3000

Insolbazar » Movité věci » Auto Moto » Skříňový nákladní automobil IVECO DAILY 35 S12V, 85 kW – 3000


Insolvenční správce dlužníka Jaromíra Horáka, IČ:65784855, r.č.:700630/3821, Za Humny 252, 664 51 Jiříkovice, jehož insolvenční řízení je vedené Krajský soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 11881/2917, vyhledává zájemce o koupi movitého majetku dlužníka sepsaného  v soupise majetkové podstaty, a to skříňového nákladního automobilu IVECO DAILY 35 S12V, 85 kW – 3000.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 29.4.2019,a to na písemně na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám 1., 796 01 Prostějov a nebo emailem na: dusek@insolvenceok.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: IVECO DAILY

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou,
2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: IVECO DAILY
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého,
5) Movité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“,
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Zadavatel inzerátu

Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M.

tel.:774727051

Znalecký posudek Iveco

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M

Vyřizuje: Václav, E-mail: dusek@insolvenceok.cz, Telefon: 774727051© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč