Cenné papíry

Insolbazar » Cenné papíry » Cenné papíry


Mgr. Pavlína Jašková, insolvenční správce dlužníka Radoslava Sikory, nar. 11.5.1966, bytem Kalná Voda 40, 542 23 Mladé Buky nabízí k prodeji:

– 10 ks akcií O2, jmenovitá hodnota 10CZK, název emitenta: O2 Czech Republic, a.s.
– 200 ks akcií ZPS a.s., 200 ks akcií ZPS a.s. s nominální hodnotou 1.000,- Kč, název emitenta: ZPS a.s.
– 25 ks akcií Vodní stavby, 25 ks akcií Vodní stavby nominální hodnota 600 CZK, název emitenta: VSZP, a.s. v likvidaci
– 30 ks akcicí Krušnoh.stroj.most, 30 ks akcií Krušnoh.stroj.most v jmenovité hodnotě 1000 CZK, název emitenta: Krušnohorské strojírny, a.s.
– 150 ks akcie IP Banka, 150 ks akcie IP Banka – jmenovitá hodnota 100 CZK, název emitenta: IP Exit a.s.
– 10 ks akcie Vod. a kan. Trutnov, 10 ks akcie Vod. a kan. Trutnov, jmen. hodnota 1.000,- CZK, název emitenta: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Podmínky:
Prodej nejvyšší nabídce, cenné papíry budou prodávány jako soubor, kupní cena musí být uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.
Správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny přijaté nabídky. Zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30.11.2017 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, nebo na email: akjaskova@seznam.cz. V nabídce uveďte cenu včetně DPH, přesnou identifikaci zájemce a telefonický a emailový kontakt.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Pavlína Jašková

Vyřizuje: Lucie Valentová, E-mail: isjaskova2@seznam.cz, Telefon: 773 775 255© 2020 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč