Monitor ASUS – s úhlopříčkou 65 cm

Insolbazar » Movité věci » Elektronika » Monitor ASUS – s úhlopříčkou 65 cm


Insolvenční správkyně dlužníka KEEPLINE s.r.o., IČ 27877167, se sídlem U Průhonu 773/12, 170 00 Praha 7, č.j. ve věci vedené Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 93 INS 12284/2018, vyhledává zájemce o koupi movité věci dlužníka sepsaný v soupise majetkové podstaty, Monitor ASUS –  s úhlopříčkou 65 cm, a to k nejvyšší učiněné nabídce.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 2.12.2019,a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Zábřežská 40, 787 01 Šumperk a nebo emailem na:  jaskova@akjaskova.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Monitor ASUS
Prohlídka je možná po dohodě na tel. 776 012 573.

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení Monitor ASUS b) označení zájemce a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Movité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“, a to jako soubor společně.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

Zadavatel inzerátu

Mgr. Pavlína Jašková
Zábřežská 40
787 01 Šumperk

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Pavlína Jašková

Vyřizuje: Lucie Valentová, E-mail: isjaskova2@seznam.cz, Telefon: 773 775 255© 2020 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč