Prodej pozemků v kat. území Střela – BEZUCHOVI

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Prodej pozemků v kat. území Střela – BEZUCHOVI


Insolvenční správce manželů Bezuchových čj. KSCB 41 INS 23318/2019 nabízí k prodeji mimo dražbu tyto pozemky:

Pozemek parc. č. 1562 – orná půda, pozemek parc. č. 1722/29 – orná půda, pozemek parc. č. 1801/37 – lesní pozemek, vše zapsáno na LV 1654, k.ú. Katovice, obec Katovice,  vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice

 Pozemek parc. č. 1028/69 – orná půda, LV 1654, kat. území Katovice,  Pozemek parc. č. 581 – vodní plocha, LV 1684, kat. území Střela,  vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice

 Pozemek parc. č. 1320/12 – trvalý travní porost, zapsané na LV 1654, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Strakonice

 

Podmínky prodeje:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce

– kupní cena bude složena nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet majetkové podstaty

– prodej se uskuteční na základě souhlasu soudu se zpeněžením mimo dražbu

– nabídky zasílejte v zalepené obálce na adresu Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, heslo: BEZUCHOVI do 12.2.2021

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky

– náklady na řízení o vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí nese kupující

– na vyžádání zašlu znalecký posudek

Případné dotazy zasílejte na e-mail: mitinova@seznam.cz

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - Ing. Martina Mitinová

Vyřizuje: Martina Mitinová, E-mail: mitinova@seznam.cz, Telefon: 777072520

Štítky

pozemek Strakonice© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč