Prodej rekreačního objektu k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní

Insolbazar » Nemovitosti » Prodej rekreačního objektu k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní

255.000 Kč s DPH  
Výběrové řízení

Prodej rekreačního objektu č.e. 19 příslušející k části obce Chotěnov – Skláře, stojící na pozemku par. č. St. 107 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, obec Mariánské Lázně, okres Cheb. Prodej je realizován v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Plzni pod sp.zn. KSPL 66 INS 26203/2019 (dlužník Jiří Morávek).  Rekreační objekt je zapsán na LV 1145 pro k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní. Součástí prodeje je výlučně rekreační objekt č.e. 19 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní, nikoli pozemek pod stavbou a okolo ní, když tento je ve vlastnictví třetí osoby (Města Mariánské Lázně). Jedná se o přízemní, dřevěný montovaný, nepodsklepený objekt rodinné rekreace bez využitého podkroví s mírnou sedlovou střechou. Stáří objektu cca 30 let.

Rekreační objekt byl naposledy oceněn ZP č. 18389-1140/2018, a to na částku 255.000,- Kč.

Nabídky je možno podávat do 21.6.2021 do 15:00 hod., a to písemně na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Mgr. Kateřina Lukáčová, ohlášený společník, Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava a nebo emailem na: lukacova@insolvenceok.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Objekt v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní

Dotazy na nemovitou věc je možné činit prostřednictvím e-mailu na: lukacova@insolvenceok.cz, ze strany IS je možné rovněž na vyžádání zaslat znalecký posudek na nemovitou věc ve kterém je uvedena podrobnější specifikace. Nemovitá věc není ze strany dlužníka udržována, vyžaduje rekonstrukci za účelem dalšího užívání. Rovněž i v případě dotazů na nemovitost uveďte do e-mailu předmět: Objekt v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní

Podmínky prodeje:

1) Rekreační objekt bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku, podané nabídky jsou závazné, nabídka na koupi musí obsahovat jméno a příjmení zájemce/název zájemce, r.č./IČ, bydliště FO/sídlo, nabídku kupní ceny.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Objekt v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní 

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, veškeré náklady spojené s převodem vlastnictví k nemovité věci hradí kupující. Nemovité věci budou prodány ve stavu jak stojí a leží.

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců, neboť podmínkou zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka je souhlas insolvenčního soudu a zástupce věřitelů, který dosud nebyl udělen.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč