Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 LV 420 k.ú. Kočín

Insolbazar » Nemovitosti » Rodinné domy » Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/6 LV 420 k.ú. Kočín

90.000 Kč s DPH  
Koupit

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/6  k nemovitým věcem zapsaným na LV 420 pro k.ú. Kočín – pozemku stavební parcela č. St. 26, jehož součástí je stavba č.p. 31 (bydlení), pozemku pozemková parcela č. 615 zahrada.  Cena stanovena dle ZP na částku 90.000,- Kč. ZP na vyžádání možno doložit, případně zveřejněn na insolvenčním rejstříku. Nemovitost není zpřístupněna.

Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou, požadovaná minimální kupní cena činí částku 90.000,- Kč.

Nabídky se podávají následujícím způsobem:

písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava“, elektronicky do datové schránky ID datové schránky: „int5cje“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „lukacova@aklukacova.cz“ (nabídka odeslaná e-mailem je považována za doručenou, pokud dojde ze strany insolvenčního správce k e-mailovému potvrzení)
– Lhůta pro podání nabídek končí 7.9.2020.
– Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky
– Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
– Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem dalšího jednání o uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky)
– Zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení
– Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
– Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele

Cenové nabídky, případně jakékoli dotazy zasílejte na e-mail: lukacova@aklukacova.cz

Prohlídka nemovité věci možná po předchozí telefonické dohodě. Telefonní kontakt na správce 773 464 417, kontaktní osoba Mgr. Kateřina Lukáčová

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2020 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč