Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitostech v kat. území Bavorov

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na nemovitostech v kat. území Bavorov


Insolvenční správce dlužníka Marek Podhora, č.j. KSOS 36 INS 14454/2020 nabízí k prodeji následující nemovitý majetek:

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na pozemku parc. č. St. 114 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bavorov, č.p. 38 bydlení, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, okres Strakonice, obec a kat. území Bavorov, LV 131.

Dle znaleckého posudku byla hodnota výše uvedeného spoluvlastnického podílu oceněna na 242 480 Kč.

Podmínky prodeje:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  • kupní cena bude složena nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet majetkové podstaty
  • prodej se uskuteční na základě souhlasu soudu se zpeněžením mimo dražbu
  • nabídky zasílejte na email: patkova@insolvenceok.cz
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
  • náklady na řízení o vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí nese kupující
  • na vyžádání zašlu znalecký posudek

Případné dotazy zasílejte na e-mail: patkova@insolvenceok.cz

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Lukáš Stoček, insolvenční správce

Vyřizuje: Barbora Pátková, E-mail: patkova@insolvenceok.cz, Telefon: 773321622© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč