Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech v kat. územ Vážany nad Litavou

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitostech v kat. územ Vážany nad Litavou


Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 52 INS 2301 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na nemovitém majetku dlužníka v kat. území Vážany nad Litavou, zapsaný na LV 102, vedený u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, konkrétně:

1) pozemek parc. č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Vážany nad Litavou, č.p. 124 – rod. dům

2) pozemek parc. č. 66 – zahrada

3) pozemek parc. č. 67 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stavení

Hodnota výše uvedených pozemků byla znaleckým posudkem oceněna na částku 525.000 Kč.

Znalecký posudek je možno na základě žádosti zaslat emailem.

 

Podmínky prodeje:

1) Nemovitosti budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku. Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny.

2) Prodej podléhá souhlasu zajištěných věřitelů.

3) Kupní smlouva nemůže být uzavřena dříve, než bude pravomocně rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek dlužníka (z důvodu odvolání dlužníka proti usnesení o prohlášení konkurzu, není Usnesení ze dne 1.11.2021 doposud pravomocné) .

4) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

5) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující.

 

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Barboru Pátkovou na tel: 773 321 622, případně na emailu: patkova@insolvenceok.cz.

Cenové nabídky zasílejte do 31.5.2022 na výše uvedenou emailovou adresu.

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Lukáš Stoček, insolvenční správce

Vyřizuje: Barbora Pátková, E-mail: patkova@insolvenceok.cz, Telefon: 773321622



© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč