NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ KSOS 36 INS 16316/2020 – RŮŽIČKA PETR

Insolbazar » NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ KSOS 36 INS 16316/2020 – RŮŽIČKA PETR

Cena dosud nebyla stanovena

Předmět nabídkové řízení je  parc.č. 785 zahrada, parc.č. 786, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Velké Heraltice, č. p. 76, rod. dům, stavba stojí na pozemku p. č. 786, parc.č. 787, zahrada, parc.č. 788, zahrada, LV 240, Katastrální území velké Heraltice, obec Velké Heraltice, okres Opava.,

Tímto insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK, v.o.s. vyhlašuje veřejné nabídkové řízení na odkup výše uvedených nemovitých věcí.

Podmínky k předložení maximální nabídky jsou následující:

  • minimální nabídka kupní ceny bude ve výši 2.400.000,00 Kč,
  • nabídka bude zaslána na emaily insolvenčního správce:  detmer@insolvenceok.cz, krcova@insolvenceok.cz. a to  nejpozději do středy 12.5.2021 do 11:00 hod.;
  • nabídka bude obsahovat jméno/název společnosti, rodné číslo/IČO, bytem/sídlo společnosti, nabízená cena v Kč;
  • v předmětu emailu uvést Nabídka kupní ceny – Růžička KSOS 36 INS 16316/2020

Upozornění: cenová nabídka, která nebude předložena v souladu se stanovenými podmínkami (zasláno na uvedené emaily), nebude zařazena do nabídkového řízení. INSOLVENČNÍ SPRÁVCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT VŠECHNY PODANÉ NABÍDKY, BEZ UDÁNÍ DŮVODU. 

POUČENÍ: 

Se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek, bude uzavřena Budoucí kupní smlouva. Zájemce musí uhradit rezervační zálohu/část kupní ceny ve výši 250.000,00 Kč insolvenčnímu správci nejpozději do 5 dnů od zaslání Budoucí kupní smlouvy na email. Tato záloha/část kupní ceny bude součástí konečné/celkové kupní ceny. V návaznosti na to bude s tímto Zájemcem uzavřena Kupní smlouva. Pokud nebude uhrazena rezervační záloha/část kupní ceny nejpozději do 28.05.2021, bude Zprostředkovatel oslovovat Zájemce druhého/dalšího v pořadí.

V případě dotazů, kontaktujte oddělení oddlužení na tel. čísle +420 775 359 374.

Ing. Soňa Krčová, MBA, ohlášený společník AAA INSOLVENCE Ok, v.o.s.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč