PRODEJ OCHRANNÉ ZNÁMKY KEEPLINE

Insolbazar » Pohledávky » PRODEJ OCHRANNÉ ZNÁMKY KEEPLINE


INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNĚ DLUŽNÍKA KEEPLINE S.R.O., IČ 27877167, SE SÍDLEM U PRŮHONU 773/12, 170 00 PRAHA 7, Č.J. VE VĚCI VEDENÉ MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE POD SP. ZN. MSPH 93 INS 12284/2018, VYHLEDÁVÁ ZÁJEMCE O KOUPI MAJETKU DLUŽNÍKA SEPSANÉHO V SOUPISE MAJETKOVÉ PODSTATY, A TO:

ochranná známka keepline, zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví, číslo přihlášky 449669, číslo zápisu: 294315, druh slovní grafická, obnovena do 2.7.2027. Seznam výrobků a služeb: CS: (16) papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, které nejsou zařazeny do jiných tříd, tiskárenské výrobky, potřeby pro knižní vazby, fotografie, papírenské zboží, lepidla pro papírenství nebo domácnost, materiál pro umělce, štětce, psací stroje a kancelářské potřeby (vyjímaje nábytek), učební a vyučovací pomůcky s výjimkou přístrojů, plastické obaly (nezařazené do jiných tříd) tiskařské typy, štočky, (20)nábytek, , zrcadla, rámy, výrobky nejmenované v jiných třídách ze dřeva, korku, rákosu, vrbového proutí, z rohu, kosti, slonoviny, z kostice, želvoviny, jantaru, perleti, mořské pěny, náhražky všech těchto materiálů nebo náhražky z plastických hmot, (35) propagační činnost, reklama, pomoc pří řízení obchodní činnosti, obchodní administrativa, kancelářské práce, (40) zpracování materiálů, (42) vědecké a technologické služby a související výzkum a projektování, analytické a výzkumné služby v průmyslu, navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.

Náhled ochranné známky na vyžádání.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 4.1.2022 ,a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč a nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz.

V nabídce musí být uvedeno označení: Ochranná známka keepline

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení Ochranná známka keepline, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

V případě dotazů kontaktujte: 776 01 25 73.

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč