Prodej pohledávek AirClim spol.s.r.o. v likvidaci

Insolbazar » Pohledávky » Prodej pohledávek AirClim spol.s.r.o. v likvidaci


Insolvenční správce nabízí k prodeji soubor pohledávek společnosti AirClim, spol.s.r.o. – v likvidaci, IČ 60700980, se sídlem Brno, Hviezdoslavova 1206/29b, 627 00, které má za svými dlužníky a jsou sepsány v soupise majetkové podstaty takto:

1/ po 11 – dlužník: HOCHTIEF CZ a.s., IČ 46678468, Praha 5, Plzeňská 16/3217, pohledávka ve výši 188 857,00 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. D70191/SUB/2012/147 – VSB Ostrava, splatnost 28.6.2023

2/ po 14 – dlužník: IMOS Brno, a.s. IČ 28595327, Olomoucká 704/174, Černovice, 627 Brno

pohledávka ve výši 57 133,60 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 201201801/1063/12/SDR Lednice, splatnost 31.12.2018

3/ po 17 – dlužník: JMA stavební, spol. s.r.o., IČ 18198627, Pávovská 4496/15B, 586 01 Jihlava, pohledávka ve výši 355 310,00 Kč, nezaplacené faktury, pozastávka a zádržné na základě smlouvy o dílo č. 200100/08/2012 ze dne 27.2.2011, dlužník je v konkurzu, KSBR 39 INS 5572 / 2016

4/ po 21 – dlužník: Petr Latner, MBA, Kotvrdovice 322, 679 06, Kotvrdovice, pohledávka ve výši 15 937,00 Kč, nezaplacená faktura na základě smlouvy o dílo č. 13004 ze dne 11.4.2013, splatnost 29.3.2016

5/ po 22 – dlužník: SYNER Morava, a.s., IČ 63493675, 1.máje 532/5, 767 01 Kroměříž, pohledávka ve výši 30 167,40 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 0204/07/04-31-01/DJ – Kamechy

6/ po 23 – dlužník: SYNER Morava, a.s., IČ 63493675, 1.máje 532/5, 767 01 Kroměříž, pohledávka ve výši 38 906,50 Kč, pozastávka na základě smlouvy o dílo č. 028/14/02-96-01/Ma – Skalní mlýn

7/ po 29 – dlužník: Podzimek a synové s.r.o., IČ 46978194, Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, pohledávka ve výši 16 532,40 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 10060-24-11-II – Terasy Jihlava II., splatnost 30.10.2017

8/ po 30 – dlužník: Porr a.s. , IČ 43005560 , Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, pohledávka ve výši 111 663,75 Kč, pozastávka na základě smlouvy o dílo č. 15726503/Slavkov II etapa/06-13

9/ po 31 – dlužník: Porr a.s. , IČ 43005560 , Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, pohledávka ve výši 111 663,75 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 15726503/Slavkov II etapa/06-13, splatnost 28.11.2019

10/ po 32 – dlužník: Porr a.s. , IČ 43005560 , Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, pohledávka ve výši 84 057,30 Kč, nezaplacená faktura na základě smlouvy o dílo č. 15726503/Slavkov II etapa/06-13, splatnost 16.1.2015

11/ po 33 – dlužník: Porr a.s. , IČ 43005560 , Dubečská 3238/36, 100 00 Strašnice, pohledávka ve výši 146 146,27 Kč, zádržné – Majdalenky, splatnost 2.4.2012

12/ po 49 – dlužník: PSK – ASM s.r.o., IČ 29228018, Dlouhá 164, 760 01 Zlín, pohledávka ve výši 501 182, 00 Kč, pohledávka na zádržném na základě smlouvy o dílo č. SOD-113030-04 ze dne 24.6.2013 – rekonstrukce sokolovny Hostivice – dlužník v úpadku KSBR 47 INS 32653 / 2014 , usnesení o úpadku ze dne 15.4.2015, patrně nepodaná přihláška

13/ po 51 – dlužník: PSK – Průmyslové stavby a konstrukce a.s., IČ 25309439, Zarámí 4077, 760 01 Zlín, pohledávka ve výši 3 298 281,84 Kč, Krajský soud v Brně rozhodl dne 16.1.2015, č.j. KSBR 44 INS 10499/2014-A-163, které nabylo právní moci dne 29.1.2015 ve věci dlužníka tak, že se zjišťuje úpadek dlužníka PSK – Průmyslové stavby a konstrukce, a.s., IČO: 25309439, Zarámí 4077, 760 01 Zlín a dlužníku se povoluje reorganizace. Na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 44 INS 10499/2014-B-198 ze dne 25. 11. 2015 bylo rozhodnuto o schválení reorganizačního plánu. Usnesení nabylo právní moci dne 15. 12. 2015. Přihláška P207 – pohledávka zjištěná ve výši 3.236.991,20 Kč – z toho 2.839.486,- Kč nepodmíněně, 397.505,20 Kč podmíněně.

14/ po 52 – dlužník: Rada Architekti s.r.o., IČ 27742415, Tučkova 769/12, Veveří, 602 00 Brno, pohledávka ve výši 68 245,00 Kč, zažalována, řízení přerušeno

15/ po 53 – dlužník: ROSS Holding a.s, IČ 25259741, Jihlavská 893, 580 01 Havlíčkův Brod , pohledávka ve výši 784 024,52 Kč, dlužník je v úpadku – usnesení o úpadku ze dne 21.1.2014, přihláška pohledávky vedena po P 183

16/ po 54 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 26 265,90 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo 10/S, splatnost 14.6.2016

17/ po 55 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 34 264,76 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo11036-24-01/11/Zi ze dne 25.8.2011, splatné 30.9.2017

18/ po 56 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 3 274,80 Kč, nedoplatek faktury č. 330151

19/ po 57 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 77 344,30 Kč, nedoplatek faktury č. 400034

20/ po 58 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 250 000,00 Kč, nedoplatek faktury č. 400043, splatnost 18.07.2014

21/ po 59 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 201 307,50 Kč, nedoplatek faktury č. 400113, splatnost 17.01.2015

22/ po 60 – dlužník: S-A-S STAVBY spol. s.r.o., IČ 46980318, Gagarinova 27700/54, 669 02 Znojmo, pohledávka ve výši 2 450 Kč, neuhrazená faktury č. 400082

23/ po 61 – dlužník: Skanska a.s., IČ 26271303, Křižíkova 682/34a , Karlín, 186 00 Praha 8, pohledávka ve výši 14 042,19 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 10000099171 ze dne 21.3.2014, splatnost 30.12.2019

24/ po 62 – dlužník: Skanska a.s., IČ 26271303, Křižíkova 682/34a , Karlín, 186 00 Praha 8, pohledávka ve výši 15 099,50 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 10000079329 ze dne 28.11.2011, splatnost 20.12.2017

25/ po 63 – dlužník: STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 625 563,50 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 1315/PSV/04 – Datwyler, splatnost 6/2018

26/ po 64 – dlužník: STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 14 737,50 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo1310/PSV/04 ze dne 10.11.2010 – Strojírna Oslavany, splatnost 5/2018

27/ po 65 – dlužník: STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 485 165,20 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 1319/PSV/10 ze dne 12.6.2012 – Dopravní V a V centrum, splatnost 9/2018

28/ po 66 – dlužník: STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 30 517,00 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo č. 1318/PSV/07 ze dne 19.6.2012 – Rekonstrukce objektu Vranovská, splatnost 11/2017

29/ po 67 – dlužník: STRABAG a.s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, pohledávka ve výši 29 904,30 Kč, zádržné na základě smlouvy o dílo č. 1327/PSV/07 ze dne 14.2.2014, splatnost 8/2019

30/ po 83 – dlužník: OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, pohledávka ve výši 37 250,05 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo – Rekonstrukce podchodu ve Zlíně ze dne 20.1.2014, splatnost 7/2019

31/ po 85 – dlužník: VÍTKOVICE REVMONT a.s., IČ 25828258, Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, pohledávka ve výši 7 567,94 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo 14014 ze dne 28.5.2014 – Tělocvična Třinec , splatnost 11/2019

32/ po 90 – dlužník: ŽSD a.s., IČ 64511359, Brněnská 1050, 664 42 Modřice, pohledávka ve výši 60 695,00 Kč, zádržné ze smlouvy o dílo – Ečerova 2, splatnost 1/2025

33/ po 92 – dlužník: PM Realstav, IČ 29210658, Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, pohledávka ve výši 438 157,00 Kč, nezaplacená faktura, splatná pozastávka a splatné zádržné, objednatel je v konkurzu

nyní PST STAV PRAHA, dříve PM Real stav, přihlášeno pod P55 – zjištěná pohledávka ve výši 438.157,- Kč

34/ po 95 – dlužník: MELIORACE, a.s., IČ 26238888, Žarošice 208, 696 34 Žarošice, pohledávka ve výši 144 729,58 Kč, pohledávka přihlášena do konkurzu sp. zn. KSBR 38INS 2153/2012, pod P16, zjištěna ve výši 144.729,56,- Kč

Seznam podkladů k pohledávkám bude zaslán na vyžádání na akjaskova@seznam.cz

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 20.2.2018 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Zábřežská 596/40, 787 01 Šumperk, nebo na email: akjaskova@seznam.cz. V nabídce uveďte cenu včetně DPH, přesnou identifikaci zájemce a telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– pohledávky budou prodány jakou soubor

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávek

– prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a  soudu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

captcha

Ins. správce: Mgr. Pavlína Jašková

Vyřizuje: Lucie Valentová, E-mail: isjaskova2@seznam.cz, Telefon: 773 775 255© 2018 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč