PRODEJ POHLEDÁVEK – Petr Filištein

Insolbazar » Pohledávky » PRODEJ POHLEDÁVEK – Petr Filištein


Insolvenční správce  vyhledává zájemce o pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstaty dlužníka Jiří Ernest, nar. 4.2.1951, bytem Větrná 912/8, České Budějovice, jehož insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28INS 3562/2020, za dlužníkem: Petr Filištein, r.č. 760904/1363, IČO 65002326, bytem Rudolfovská tř. 303/113, České Budějovice,  v nominální hodnotě 110.000,- Kč s příslušenstvím, přiznané směnečným platebním rozkazem  KSCB sp. zn. 13Cm 17/2012, uplatněnou v konkurzním řízení, vymáhanou EÚ JUDr. Milanem Broncem pod sp. zn. 8EX 197/12. Další podklady budou zaslány na vyžádání.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30.7.2021 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč