PRODEJ POHLEDÁVKY – ONDŘEJ KOVÁCS

Insolbazar » Pohledávky » PRODEJ POHLEDÁVKY – ONDŘEJ KOVÁCS


Insolvenční správce nabízí k prodeji pohledávku sepsanou v soupisu majetkové podstaty dlužnice Danuše Janouškové, jejíž insolvenční řízení je vedeno Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. KSPL 56INS 9668/2020, za dlužníkem Ondřejem Kovácsem, nar. 15.9.1973, bytem Nejdlova 2, 360 17 Karlovy Vary v nominální hodnotě 645 113,- Kč s příslušenstvím, přiznané rozsudkem Okresního soudu v Karlových Varech č.j. 17C 126/2016-411 ze dne 28.3.2018, vymáhané soudním exekutorem Mgr. Milošem Dvořákem, Exekutorský úřad Sokolov pod sp. zn. 041EX 478/18. Podklady zašleme na vyžádání.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30.11.2021 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč