PRODEJ POHLEDÁVKY – PERI GASTRO S.R.O.

Insolbazar » Pohledávky » PRODEJ POHLEDÁVKY – PERI GASTRO S.R.O.


Insolvenční správce vyhledává zájemce o pohledávku sepsanou v soupise majetkové podstaty dlužníka PERI Gastro, IČ 05438250, se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1751/59, 695 01 Hodonín, jehož řízení je vedeno pod sp. zn. KSBR 33INS 4413/2019, za dlužníkem Robert Šivel, nar. 14.9.1968, bytem Moravní 564, 698 01 Veselí nad Moravou, v nominální hodnotě 375 165,68 Kč s příslušenstvím, z titulu nepředané hotovosti na pokladně dlužníka. Pohledávka byla uznána co do důvodu a výše, byla provedena částečná úhrada.  Řízení o žalobě je vedeno Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 36Cm 220/2020, v rámci tohoto řízení bylo vyhověno návrhu na nařízení předběžného opatření. Podklady k pohledávce budou zaslány na požádání.

Cenovou nabídku je nutno zaslat nejpozději do 30.4.2021 na adresu: Mgr. Pavlína Jašková,  Chromeč 2, 789 01 Chromeč  nebo na email: jaskova@akjaskova.cz.  V nabídce uveďte cenu, přesnou identifikaci zájemce, telefonický a emailový kontakt.

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce

– úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy

– náklady spojené s prodejem hradí kupující

– správce neodpovídá za existenci, dobytnost ani vady pohledávky

– prodej podléhá souhlasu soudu/věřitelského orgánu

Správce je oprávněn odmítnout všechny nabídky i bez uvedení důvodu.

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč