Prodej pozemku – Lipanovice

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Prodej pozemku – Lipanovice


Insolvenční správce dlužníka Jan Winzig , č.j. KSCB 28 INS 6410/2020 nabízí k prodeji pozemek:

spoluvlastnický podíl ½ pozemku p.č. 360/21, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm České Budějovice, na listu vlastnictví č. 271 pro katastrální území Lipanovice, obec Záboří;

Podmínky prodeje:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
  • kupní cena bude složena nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet majetkové podstaty
  • prodej se uskuteční na základě souhlasu soudu se zpeněžením mimo dražbu
  • nabídky zasílejte v zalepené obálce na adresu Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, heslo: WINZIG do 12.5.2021
  •  insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
  • náklady na řízení o vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí nese kupující
  • na vyžádání zašlu znalecký posudek

Případné dotazy zasílejte na e-mail: mitinova@seznam.cz do 31. 7. 2021

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - Ing. Martina Mitinová

Vyřizuje: Martina Mitinová, E-mail: mitinova@seznam.cz, Telefon: 777072520© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč