Informace pro inzerenty

Insolbazar » Informace pro inzerenty

Pro insolvenční správce z celé České republiky nabízíme možnost inzerce na Insolbazar.cz.

Způsob inzerování

a) Každý inzerát je podřazen pod konkrétní insolvenční řízení. Díky tomu je možné inzeráty rozdělit a vyhledávat podle jednotlivých dlužníků.

b) Inzerci zadává a edituje každý inzerent sám. Vytvoří si obsah a rozhoduje o době trvání a zveřejnění inzerce.

c) Je možno inzerovat ve 4 formách:

  • Prodej mimo dražbu (přímý prodej, bude prodáno tomu, kdo nejdříve bude akceptovat cenu)
  • Aukce (elektronická aukce, nejde o veřejnou dražbu)
  • Výběrové řízení (zájemci po uvedenou dobu budou zasílat nabídky)
  • Nabídněte cenu (u hůře prodejných věcí nebo tam, kde neznáte cenu, budete čekat na nabídku od zájemce)

Podmínky inzerování

a) Uzavření rámcové smlouvy

b) Dodržení Smluvních podmínek

c) Úhrada sjednané ceny

Cenové podmínky

Vzhledem k tomu, že provozovatel Insolbazaru je rovněž insolvenčním správcem, je si vědom, že cenové podmínky jsou ovlivněny více faktory, které jsou u každého řízení individuální. Nabízíme proto možnost stanovení ceny buď podle počtu inzerátů a počtu dnů zveřejnění, nebo paušálně, s tím, že jsme připraveni reagovat na pokyny zajištěných věřitelů a věřitelských orgánů a individuálně ceny projednat.

Základní cena (ceny jsou uvedeny bez DPH): Za jeden inzerát a den: 2,00 Kč

Poskytované slevy:

a) Při počtu více než 50 inzerátů v jednom insolvenčním řízení – sleva 20 %

b) Při počtu více než 100 inzerátů v jednom insolvenčním řízení – sleva 40 %

c) při větším počtu inzerátů je možno sjednat paušální částku bez ohledu na počet inzerátů a dobu zveřejnění

Slevy je nutno sjednat individuálně na stocek@advokat-nj.cz

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH (21 %).

Způsob účtování

Každý měsíc bude generován dodací list, ze kterého bude zřejmé, kolik inzerátů po kolik dnů bylo u konkrétního insolvenčního zřízení zveřejněno, dodací list tvoří podklad pro fakturaci. Úhrada ceny se provádí měsíčně na základě vystavené faktury, faktura bude vystavena pro každé insolvenční řízení samostatně.

Rychlý kontakt

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2024 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč