Prodej pozemku

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Prodej pozemku


Insolvenční správce dlužníků manželů Vlachových , č.j. KSCB 26 INS 28038/2019 nabízí k prodeji pozemek:

pozemek p.č. 263/40 – trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč, na listu vlastnictví č. 223 pro katastrální území Třebíčský Číchov, obec Číchov;

Podmínky prodeje:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce, soud stanovil nejnižší kupní cenu na 22 705,- Kč
  • kupní cena bude složena nejpozději při podpisu kupní smlouvy na účet majetkové podstaty
  • prodej se uskuteční na základě souhlasu soudu se zpeněžením mimo dražbu
  • nabídky zasílejte v zalepené obálce na adresu Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, heslo: VLACHOVI do 30.10.2021
  •  insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
  • náklady na řízení o vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí nese kupující

Případné dotazy zasílejte na e-mail: mitinova@seznam.cz

Nabídněte cenu

Pro nabídku ceny se musíte přihlásit, nebo registrovat.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: AAA INSOLVENCE OK v.o.s. - Ing. Martina Mitinová

Vyřizuje: Martina Mitinová, E-mail: mitinova@seznam.cz, Telefon: 777072520© 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč