Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Prodej spoluvlastnických podílů na nemovitostech

Cena dosud nebyla stanovena

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSBR 30 INS 9310/2022  nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek:

a) LV 2140
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, zapsané na listu vlastnictví č. 2140 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 1998/31 o výměře 84 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/32 o výměře 516 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/37 o výměře 672 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/41 o výměř 21 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/49 o výměře 492 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1999 o výměře 665 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 2003/1 o výměře 907 m2,trvalý travní porost, na pozemku p.č. 2004/2 o výměře 113 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 2004/6 o výměře 12 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 2011/2 o výměře 1511 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 2012/1 o výměře 2169 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 2012/3 o výměře 720 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 2015/1 o výměře 2157 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2015/2 o výměře 376 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2020/1 o výměře 227 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2020/4 o výměře 242 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2023/1 o výměře 474 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2570/4 o výměře 293 m2, trvalý travní porost.

b) LV 2143
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, zapsané na listu vlastnictví č. 2143 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 2570/3 o výměře 715 m2, trvalý travní porost.

c) LV 345
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 345 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 1347/2 o výměře 218 m2, ostatní plocha.

d) LV 346
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 346 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 145 o výměře 102 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 158 o výměře 1259 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 263 o výměře 95 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 276 o výměře 194 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 292 o výměře 550 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 327/7 o výměře 507 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 328/7 o výměře 716 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 328/8 o výměře 782 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 328/9 o výměře 305 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 328/10 o výměře 265 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 328/11 o výměře 149 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 346/4 o výměře 317 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 346/5 o výměře 545 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 346/6 o výměře 68 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 352/2 o výměře 63 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 354/2 o výměře 19 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 397 o výměře 23 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 401/8 o výměře 246 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 640/1 o výměře 794 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 640/10 o výměře 220 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 640/13 o výměře 43 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 734/15 o výměře 251 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 734/16 o výměře 123 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 734/17 o výměře 360 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 734/18 o výměře 162 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 737/6 o výměře 32 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 737/7 o výměře 77 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 773/5 o výměře 10 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 775/6 o výměře 56 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 775/7 o výměře 31 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 775/8 o výměře 1399 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 784/1 o výměře 69 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 784/2 o výměře 46 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 784/3 o výměře 159 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 803/8 o výměře 183493 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 805/3 o výměře 51 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 807/1 o výměře 1190 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 808/1 o výměře 4326 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 810/33 o výměře 402 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 810/34 o výměře 534 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 810/35 o výměře 809 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 892/1 o výměře 221 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 909/1 o výměře 376 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 912/1 o výměře 492 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 912/2 o výměře 257 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 912/3 o výměře 99 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 931 o výměře 3506 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 933 o výměře 34 m2, zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba bez LV, na pozemku p.č. 934/3 o výměře 810 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 934/4 o výměře 313 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 934/5 o výměře 182 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 934/6 o výměře 432 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 938/3 o výměře 6 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 953 o výměře 273361 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 958/3 o výměře 285 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 959 o výměře 4104 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 971/3 o výměře 180 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 976/1 o výměře 133967 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 977/2 o výměře 25 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 984 o výměře 1452 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 989/1 o výměře 546 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1002/2 o výměře 32 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1016/5 o výměře 355 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1017/1 o výměře 172 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1018/3 o výměře 2316 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/19 o výměře 83 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/20 o výměře 111 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/31 o výměře 4 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/32 o výměře 1 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/33 o výměře 99 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1018/34 o výměře 260 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1024/3 o výměře 77 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1038 o výměře 1036 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1040/2 o výměře 518 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1046/3 o výměře 259 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1047/4 o výměře 499 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1048/1 o výměře 67 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1066/2 o výměře 290 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1071/3 o výměře 238 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1076/1 o výměře 133 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1076/2 o výměře 4 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1077/1 o výměře 2793 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1084/2 o výměře 63 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1087/12 o výměře 2206 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1101/3 o výměře 80 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1133/3 o výměře 75 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1137/5 o výměře 57 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1153/9 o výměře 170 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1154/2 o výměře 62 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1167/5 o výměře 12 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1167/7 o výměře 403 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1184/5 o výměře 966 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1205 o výměře 135153 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1301/3 o výměře 205 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1318/1 o výměře 3214 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1346/2 o výměře 18 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1766 o výměře 355 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 2058/1 o výměře 631 m2, ostatní plocha.

e) LV 1896

Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 1896 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 1153/8 o výměře 291 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1154/1 o výměře 528 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1327/3 o výměře 299 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1328/3 o výměře 3116 m2, trvalý travní porost.

f) LV 325
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Klečůvka, obec Zlín, zapsané na listu vlastnictví č. 325 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 298/3 o výměře 380 m2, orná půda.

g) LV 2449
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Želechovice nad Dřevnicí, obec Želechovice nad Dřevnicí, zapsané na listu vlastnictví č. 2449 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 184/7 o výměře 16 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/3 o výměře 95 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/5 o výměře 125 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/11 o výměře 69 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/12 o výměře 66 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/13 o výměře 108 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/14 o výměře 1691 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/17 o výměře 345 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/20 o výměře 225 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/23 o výměře 383 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/24 o výměře 597 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/27 o výměře 79 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/29 o výměře 63 m2, vodní plocha, na pozemku p.č. 1998/30 o výměře 963 m2, vodní plocha.

h) LV 2089
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2089 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 157/1 o výměře 295 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 160/1 o výměře 19 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 272 o výměře 70 m2, zahrada, na pozemku p.č. 295/2 o výměře 414 m2, zahrada, na pozemku p.č. 297 o výměře 353 m2, zahrada, na pozemku p.č. 299/1 o výměře 7 m2, zahrada, na pozemku p.č. 341/1 o výměře 86 m2, zahrada, na pozemku p.č. 344/3 o výměře 250 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 345/1 o výměře 380 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 355/3 o výměře 187 m2, zahrada, na pozemku p.č. 361/3 o výměře 606 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 361/4 o výměře 774 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 400/3 o výměře 11 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 400/8 o výměře 145 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 400/9 o výměře 1097 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 400/10 o výměře 831 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 402/2 o výměře 96 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 403/5 o výměře 101 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 403/6 o výměře 5 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 631/2 o výměře 34 m2, zahrada, na pozemku p.č. 631/3 o výměře 71 m2, zahrada, na pozemku p.č. 639/3 o výměře 834 m2, orná půda, na pozemku p.č. 642/1 o výměře 43 m2, orná půda, na pozemku p.č. 748/61 o výměře 238 m2, orná půda, na pozemku p.č. 748/62 o výměře 5142 m2, orná půda, na pozemku p.č. 748/63 o výměře 30 m2, orná půda, na pozemku p.č. 748/64 o výměře 3933 m2, orná půda, na pozemku p.č. 753/1 o výměře 52 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 776/2 o výměře 406 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 779/4 o výměře 767 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 779/5 o výměře 73 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 779/6 o výměře 160 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 789/12 o výměře 100 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 790/4 o výměře 275 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 791/8 o výměře 7439 m2, orná půda, na pozemku p.č. 792/1 o výměře 738 m2, orná půda, na pozemku p.č. 804 o výměře 1273 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 835/7 o výměře 1568 m2, orná půda, na pozemku p.č. 835/8 o výměře 2642 m2, orná půda, na pozemku p.č. 835/9 o výměře 1519 m2, orná půda, na pozemku p.č. 898/1 o výměře 40 m2, orná půda, na pozemku p.č. 911/1 o výměře 1035 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 911/2 o výměře 74 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 911/3 o výměře 20 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 936/12 o výměře 666 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 936/13 o výměře 724 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 937/2 o výměře 153 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 951/6 o výměře 379 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 951/7 o výměře 207 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 951/8 o výměře 2329 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 973/2 o výměře 72 m2, zahrada, na pozemku p.č. 990/1 o výměře 645 m2, zahrada, na pozemku p.č. 999/15 o výměře 1165 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1004/3 o výměře 658 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1008/4 o výměře 2142 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1013 o výměře 753 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1019/1 o výměře 45716 m2, orná půda, na pozemku p.č. 1021/2 o výměře 35 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1026/1 o výměře 3590 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1026/2 o výměře 128 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1028/1 o výměře 58 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1028/2 o výměře 298 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1033 o výměře 294 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1035/2 o výměře 330 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/1 o výměře 62 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/2 o výměře 121 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/3 o výměře 78 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/4 o výměře 199 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/5 o výměře 21 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/6 o výměře 5 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1042/7 o výměře 430 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1062/3 o výměře 336 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1067/3 o výměře 511 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1068/2 o výměře 324 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1070/3 o výměře 223 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1075/1 o výměře 148 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1080 o výměře 631 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1102/1 o výměře 8 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1102/2 o výměře 294 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1108/2 o výměře 263 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1111/1 o výměře 107 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1118/5 o výměře 90 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1118/6 o výměře 720 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1122/2 o výměře 1198 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1125/2 o výměře 1230 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1127/7 o výměře 333 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1140/1 o výměře 310 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1151/2 o výměře 117 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1151/3 o výměře 474 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1151/4 o výměře 48 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1156/3 o výměře 436 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1156/4 o výměře 451 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1158/2 o výměře 83 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1159/2 o výměře 2245 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1174/4 o výměře 468 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1176/3 o výměře 1471 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1196/3 o výměře 160 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1197/1 o výměře 238 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1198/3 o výměře 567 m2, zahrada, na pozemku p.č. 1200 o výměře 1193 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1203 o výměře 1838 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1332/12 o výměře 3260 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1649 o výměře 456 m2, zahrada.

ch) LV 2096
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2096 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 748/68 o výměře 73 m2, orná půda, na pozemku p.č. 748/69 o výměře 465 m2, orná půda, na pozemku p.č. 1111/2 o výměře 3546 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1140/2 o výměře 6 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1156/1 o výměře 1034 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1158/1 o výměř 3878 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1169/2 o výměře 496 m2, ovocný sad, na pozemku p.č. 1174/2 o výměře 41 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1330/8 o výměře 1577 m2, orná půda, na pozemku p.č. 1332/10 o výměře 103 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1332/11 o výměře 558 m2, trvalý travní porost.

i) LV 2097
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2097 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 1113/1 o výměře 25165 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1152/1 o výměře 9458 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1155/3 o výměře 38910 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1381 o výměře 8697 m2, lesní pozemek.

j) LV 2098
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2098 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 756/3 o výměře 109 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 767/3 o výměře 35 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 767/8 o výměře 746 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 777/2 o výměře 5796 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 777/3 o výměře 3498 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 785/5 o výměře 855 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 785/6 o výměře 968 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 785/7 o výměře 535 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 785/8 o výměře 6 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 787/11 o výměře 86 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 795/12 o výměře 168 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 797/13 o výměře 117 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 803/9 o výměře 4510 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 809/2 o výměře 2274 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 910/1 o výměře 71 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 910/2 o výměře 1869 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 910/3 o výměře 27648 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 910/4 o výměře 34 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 978/4 o výměře 982 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1014/3 o výměře 1962 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1027/1 o výměře 11226 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1027/2 o výměře 26960 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1037 o výměře 5457 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1044/3 o výměře 8900 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1044/4 o výměře 124 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1083/9 o výměře 1417 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1085/1 o výměře 775 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1116/1 o výměře 1286 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1136/3 o výměře 60692 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1152/3 o výměře 122 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1155/4 o výměře 170 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1155/5 o výměře 419 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1155/6 o výměře 712 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1155/7 o výměře 502 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1202/1 o výměře 961 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1234 o výměře 6360 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1262 o výměře 815 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1300/2 o výměře 1600 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1034/4 o výměře 231 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 2057 o výměře 3308 m2, lesní pozemek.

k) LV 2114
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2114 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 1091/13 o výměře 53 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1100 o výměře 217 m2, zahrada, na pozemku pč. 1101/4 o výměře 357 m2, ostatní plocha, na pozemku p.č. 1102/5 o výměře 759 m2, trvalý travní porost, na pozemku p.č. 1110/2 o výměře 73 m2, zahrada.

l) LV 2125
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2125 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/241 na pozemku p.č. 1155/1 o výměře 165585 m2, lesní pozemek, na pozemku p.č. 1317/4 o výměře 827116 m2, lesní pozemek.

m) LV 2129
Nemovité věci nacházející se v katastrálním území Lípa nad Dřevnicí, obec Lípa, zapsané na listu vlastnictví č. 2129 vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, a to spoluvlastnický podíl o vel. 1/198 na pozemku p.č. 803/8 o výměře 183493 m2 lesní pozemek, na pozemku p.č. 953 o výměře 273361 m2 lesní pozemek, na pozemku p.č. 976/1 o výměře 133967 m2 lesní pozemek, na pozemku p.č.1205 o výměře 135153 m2 lesní pozemek.

 

Nejnižší podání 70.000,- Kč.

 

Podmínky nabídkového řízení:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

2) Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 30.9.2023 na email: jurecka@insolvenceok.cz.

3) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny. Pozemky budou prodány tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné.

4) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

5) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

6) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: Mgr. Antonín Jurečka, na tel: 602575128, případně na emailu: jurecka@insolvenceok.cz.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2023 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč