Spoluvlastnický podíl na pozemku v k.ú. Lomnice u Sokolova

Insolbazar » Nemovitosti » Pozemky » Spoluvlastnický podíl na pozemku v k.ú. Lomnice u Sokolova

Cena dosud nebyla stanovena

Insolvenční správce v rámci řízení vedeného pod sp.zn. KSPL 66 INS 4084/2023 nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku p.č. 640/35 o výměře 27 m2 – ostatní plocha, zapsaná u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Lomnice u Sokolova, obec Lomnice, zapsaná na listu vlastnictví č. 342.

Nejnižší podání 40.000,- Kč.

 

Podmínky nabídkového řízení:

1) Spoluvlastnický podíl bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku.

2) Cenové nabídky zasílejte nejpozději do 30.9.2023 na email: jurecka@insolvenceok.cz.

3) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce (jméno a příjmení/název, r.č./IČ, bydliště/sídlo) a uvedení nabízené kupní ceny. Pozemky budou prodány tak jak stojí a leží. Podané nabídky jsou závazné.

4) Prodej podléhá souhlasu zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

5) Insolvenční správce si tímto vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

6) Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy na účet majetkové podstaty, veškeré náklady spojené s prodejem (poplatek za návrh na vklad do KN) hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek po vyslovení souhlasu ze strany zástupce věřitelů a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte: Mgr. Antonín Jurečka, na tel: 602575128, případně na emailu: jurecka@insolvenceok.cz.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2024 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč