Insolbazar » Pohledávky »

Cena dosud nebyla stanovena

Nabídka odkupu pohledávek dlužníka CZ – building group a.s., IČ: 29009286, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, zapsané v soupise majetkové podstaty ze dne 25. 4. 2019 ( pol. B29) pod položkami 2 a 3.

  • písemné nabídky k úplatnému postoupení lze podávat nejpozději do 20. 5. 2019  do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ CLASIDES a. s. – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou otevřeny při jednání věřitelského výboru dlužníka dne 18. 10. 2018 v 17,30 hod. v sídle Mgr. Davida Böhma, advokáta, Advokátní kancelář Šimková a Partneři, Římská 103/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady; této části jednání věřitelského výboru se mohou účastnit osoby, které podaly v souladu s výše uvedenými podmínkami nabídku, dalšího jednání věřitelského výboru již nebudou oprávněny se účastnit;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek s věřitelským výborem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč