Pohledávka v likvidaci pozůstalosti po paní PhDr. Věře Ventrubové

Insolbazar » Pohledávky » Pohledávka v likvidaci pozůstalosti po paní PhDr. Věře Ventrubové

Cena dosud nebyla stanovena

Likvidačním správce společnost AAA INSOLVENCE OK v.o.s., IČ: 293 55 940, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, ustanovená ve věci řízení o pozůstalosti po zůstavitelce paní PhDr. Věře Ventrubové, r.č. 406110/467, posl. bytem Dolní 3780/28, zemř. dne 22.3.2016, vyhledává zájemce o úplatné postoupení pohledávky sepsané do přiloženého seznamu likvidační podstaty pod pol č. Po3, a to:

Pohledávky za paní Janou Prokopovou, bytem Prostějov, Blahoslavova 420/17, z titulu nesplacené půjčky ve výši 5.000,- Kč

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 20.5.2019, a to písemně na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Hlaváčkovo nám 1., 796 01 Prostějov a nebo emailem na: dusek@insolvenceok.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Pohledávka za paní Janou Prokopovou

Podmínky úplatného postoupení:

1) Pohledávka bude postoupena zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Pohledávka za paní Janou Prokopovou

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky,

4) Likvidační správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči likvidační podstatě ze strany zájemců .

Zadavatel inzerátu: Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M., ohlášený společník likvidačního správce AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

tel.:774727051

 

Seznam likvidační podstaty ke dni 20.2.2018

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Ing. Václav Dušek, MBA, LL.M

Vyřizuje: Václav, E-mail: dusek@insolvenceok.cz, Telefon: 774727051© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč