Náhradní díly vč. převodovky Renault Midlum 220/12

Insolbazar » Movité věci » Auto Moto » Náhradní díly vč. převodovky Renault Midlum 220/12


Insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK, v.o.s., se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, IČO 29355940, jako insolvenční správkyně v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp.zn. KSOS 36 INS 12901/2022 dlužnice Unit Process, s.r.o., se sídlem Sokolovská 1333/45, 708 00 Ostrava – Poruba, tímto vyhlašuje nabídkové řízení na odkup movitého majetku a to na základě usnesení KSOS 36 INS 12901/2022-B-13:

Náhradní díly vč. převodovky Renault Midlum 220/12 (podrobně viz připojený seznam)

Umístění majetku: Ostrava

 

Podmínky k předložení nabídek jsou následující: 

– nabízený majetek bude prodán k nejvyšší učiněné nabídce (IS upřednostňuje prodej jako soubor nemovitého majetku, případně lze prodej i samostatně),

– nabídka bude zaslána na emaily insolvenční správkyně, konkrétně konvickova@insolvenceok.cz, podatelna@insolvenceok.cz, nejpozději do 21.9.2023 do 12:00 hodin,

– v předmětu emailu uvést – Nabídka kupní ceny – náhradní díly – KSOS 36 INS 12901/2022

– nabídka bude obsahovat jméno/název společnosti, datum narození/IČO, bytem/ sídlem společnosti, nabízená kupní cena v Kč,

– prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu a věřitelského výboru,

– kupní cenu je třeba uhradit na účet majetkové podstaty zřízený insolvenční správkyní pro dané insolvenční řízení, a to před podpisem kupní smlouvy,

– výdaje spojené s převzetím předmětu prodeje a nabytím vlastnického práva vč. všech souvisejících poplatků a nákladů (za přepis apod.) hradí kupující

Upozornění: cenová nabídka, která nebude předložena v souladu se stanovenými podmínkami (zasláno na uvedené emaily), nebude zařazena do nabídkového řízení.

 

Poučení: 

Movitá věc bude prodána k nejvyšší předložené nabídce.  Úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy.

Zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ). 

Zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li kupní smlouva s Vybraným zájemcem z jakéhokoli důvodu uzavřena, informuje Insolvenční správkyně o této skutečnosti zájemce, který byl vyhodnocen dle nabízené kupní ceny jako další v pořadí. Pokud z jakýchkoli důvodů na straně dalšího osloveného zájemce nedojde k uhrazení kupní ceny, nebo uzavření kupní smlouvy, či bude jiným způsobem zmařena realizace výběrového řízení, pak insolvenční správkyně informuje v pořadí dalšího zájemce. Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemce. 

 

JUDr. Adéla Konvičková

ohlášený společník insolvenční správkyně

AAA INSOLVENCE OK, v.o.s.

+420739023225

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2023 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč