Výběrové řízení na prodej osobního automobilu Nissan Qashqai 1,5 dCi, r. v. 2009

Insolbazar » Movité věci » Auto Moto » Výběrové řízení na prodej osobního automobilu Nissan Qashqai 1,5 dCi, r. v. 2009


V insolvenční věci dlužníka Lukáše Veselého, nar. 3. 6. 1993, Jánská 296, 664 46 Prštice,

vyhlašuji výběrové řízení

na prodej osobního automobilu zn. NISSAN Qashqai ( J10) Diesel – 1,5 dCi, VIN SJNFCAJ10U1178169, roku výroby 2009, objemu motoru 1461 ccm, RZ 7T35883

prodejem mimo dražbu dle ust. § 289 IZ takto:

  • minimální kupní cena činí 90 000,- Kč;
  • zájemce si může sjednat prohlídku vozidla u insolvenčního správce Mgr. Iva Tichovského, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, na tel. 596 240 244, 596 240 245 ( vozidlo je zaparkováno v bydlišti dlužníka);
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží doklad o tom, že částku ve výši nabízené kupní ceny má k dispozici;
  • zájemce spolu s nabídkou kupní ceny ( úplaty) předloží čestné prohlášení o tom, že není osobou se zákazem nabývaní majetku z majetkové podstaty dle ust. § 295 IZ;
  • nabídnutá kupní cena ( úplata) bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky;
  • písemné nabídky lze podávat nejpozději do 10. 2. 2020 do 16:00 hod. do sídla insolvenčního správce na adresu Mgr. Ivo Tichovský, insolvenční správce, Jaklovecká 1249/18, 710 00 Ostrava, v zalepené obálce opatřené viditelným označením „ Veselý Lukáš – výběrové řízení – NEOTEVÍRAT!“ s tím, že na nabídky došlé po této lhůtě nebude brán zřetel;
  • doručené nabídky budou projednány se zajištěným věřitelem a výsledek tohoto projednání bude zveřejněn v insolvenčním rejstříku;
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo po projednání došlých nabídek se zajištěným věřitelem odmítnout všechny došlé nabídky, resp. žádnou z nich nepřijmout;
  • toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. 1772 a násl. občanského zákoníku.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Ivo Tichovský

Vyřizuje: ivo.tichovsky, E-mail: ivo.tichovsky@miketa.cz, Telefon: 596240244© 2020 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč