položka č. 4 – zásoby z e-shopu

Insolbazar » Movité věci » položka č. 4 – zásoby z e-shopu

20.000 Kč s DPH  
Koupit

Insolvenční správkyně ve věci insolvenčního řízení dlužníka, vedené Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, pod č. j. KSOL 16 INS 5771/2021-B55, vyhledává zájemce o koupi movitých věcí dlužníka sepsané v soupise majetkové podstaty, a to položku č. 4 – zásoby z e-shopu, a to za cenu 20 tis Kč (nákupní cena zboží byla přes 50 tis Kč).

Cena: 20 tis Kč

Nabídky je možno podávat do 10.7.2022, a to písemně na adresu:

Mgr. Ing. Petra Hamplová, Ph.D.
Insolvenční správce
Zahradní 13
789 01 Zábřeh

nebo mailem na:

hamplova@insolvence-oddluzeni.com

Podmínky prodeje:

Majetek bude prodán zájemci min. za cenu 20 tis Kč, Uzavření kupní smlouvy je podmíněno souhlasem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.

Nabídka zájemce musí obsahovat označení a) položka č. 4 – zásoby z e-shopu, b) uvedení nabízené ceny c) jméno a příjmení zájemce, d) telefonní kontakt a kontaktní mail.

Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy.

Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

Movité věci jsou prodávány ve stavu „jak stojí a leží“. Jedná se o nové, nerozbalené zboží.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům.

 

fotky nabízených věcí:

https://lubomirhampl.rajce.idnes.cz/polozka_c._4_-_zasoby_z_e-shopu%2C_prodej_movitych_veci_jako_celek/

Jméno: KSOL 16 INS 5771

Kód: 5771

Inventura převzatých věci – kusovník pro inzerát

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč