Nabídkové řízení KSPA 65 INS 24713/2020 – podíl 1/6 na nemovitosti

Insolbazar » Nemovitosti » Nabídkové řízení KSPA 65 INS 24713/2020 – podíl 1/6 na nemovitosti


Předmět nabídkového řízení je pozemek parc. st. 39/1, výměra 272 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Chotouchov, č.p. 46, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: st. 39/1,
pozemek parc. st. 30/1, výměra 87 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, kat. území Chotouchov, LV 188, obec Kořenice, okres Kolín.
Tímto insolvenční správkyně AAA INSOLVENCE OK, v.o.s. vyhlašuje veřejné nabídkové řízení na odkup výše uvedených nemovitých věcí.
 
Podmínky k předložení maximální nabídky jsou následující:
·minimální nabídka kupní ceny bude ve výši 100.000,- Kč,
·nabídka bude zaslána na emaily insolvenčního správce:  detmer@insolvenceok.cz, krcova@insolvenceok.cz. a to  nejpozději do středy 28.4.2021 do 11:00 hod.;

·nabídka bude obsahovat jméno/název společnosti, rodné číslo/IČO, bytem/sídlo společnosti, nabízená cena v Kč;

·v předmětu emailu uvést Nabídka kupní ceny – Knižáková KSPA 65 INS 24713/2020. 
Upozornění: cenová nabídka, která nebude předložena v souladu se stanovenými podmínkami (zasláno na uvedené emaily), nebude zařazena do nabídkového řízení. INSOLVENČNÍ SPRÁVCE SI VYHRAZUJE PRÁVO ODMÍTNOUT VŠECHNY PODANÉ NABÍDKY, BEZ UDÁNÍ DŮVODU. 
POUČENÍ: 
Se Zájemcem, který předloží nejvyšší cenovou nabídku dle stanovených podmínek, bude uzavřena Budoucí kupní smlouva. Zájemce musí uhradit rezervační zálohu/část kupní ceny ve výši 60 000 Kč insolvenčnímu správci nejpozději do 5 dnů od zaslání Budoucí kupní smlouvy na email. Tato záloha/část kupní ceny bude součástí konečné/celkové kupní ceny. V návaznosti na to bude s tímto Zájemcem uzavřena Kupní smlouva. Pokud nebude uhrazena rezervační záloha/část kupní ceny nejpozději do 03.05.2021, bude Zprostředkovatel oslovovat Zájemce druhého/dalšího v pořadí.
V případě dotazů, kontaktujte oddělení oddlužení na tel. čísle +420 775 359 374.
Ing. Soňa Krčová, MBA, ohlášený společník AAA INSOLVENCE OK, v.o.s.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) © 2021 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč