Pohledávky dlužníka Euro Money CZECH a.s.

Insolbazar » Pohledávky » Pohledávky dlužníka Euro Money CZECH a.s.

99.000 Kč s DPH  
Výběrové řízení

Insolvenční správce dlužníka Euro Money CZECH a.s., IČ: 27453995, jehož insolvenční řízení je vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 23 INS 594/2018, vyhledává zájemce o úplatné postoupení pohledávek sepsaných do soupisu majetkové podstaty ze dne 14.12.2020, zveřejněného v insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení dlužníka pod č. B17, a to:  

pohledávky sepsané do soupisu MP dlužníka v sekci IV. soupisu MP položka 1-4, 6, 8-10 a 13-22, když se jedná o pohledávky z titulu neuhrazené provize za zprostředkování úvěrů. Jedná se o pohledávky vykonatelné, jež jsou vymáhány v rámci zahájeného exekučního řízení. U pohledávky sepsané v soupise MP pod položkou 4 a 15 je pravidelně zasíláno plnění v rámci probíhající insolvenčního řízení.

Cena: nabídněte

Nabídky je možno podávat do 17.6.2021, a to písemně na adresu: Mgr. Kateřina Lukáčová, Reální 172/2, PSČ 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava a nebo emailem na: lukacova@aklukacova.cz. V nabídce musí být uvedeno označení: Pohledávky Euro Money CZECH. 

Podmínky úplatného postoupení:

1) Pohledávky budou postoupeny zájemci, který učiní nejvyšší cenovou nabídku,

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny a označení: Pohledávky Euro Money CZECH a.s. 

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek,

4) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců, neboť podmínkou zpeněžení výše uvedeného majetku dlužníka je souhlas zástupce věřitelů a insolvenčního soudu, který dosud nebyl udělen.

Zadavatel inzerátu: Mgr. Kateřina Lukáčová, insolvenční správce

tel.:773464417

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Infolinka+420 773 321 622

nebo nám napište

Napište slovy kolik je 1+1 (malými písmeny) 

Ins. správce: Mgr. Kateřina Lukáčová

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Lukáčová, E-mail: lukacova@aklukacova.cz, Telefon: 773 464 417© 2022 - Všechna práva vyhrazena. InsolBazar.cz

  Infolinka +420 773 321 622


Nákupní košík 0 Kč